10 head põhjust

  1. Parandad õhukvaliteeti ja nii meie kõigi elukeskkonda. Autogaasi kasutuselevõtmine on kiire ja konkreetne lahendus õhukvaliteedi parandamiseks eriti just linnapiirkondades. Seaduses on määratud lubatud kahjulike heitgaaside hulk ja autogaas on täna saadaolevatest autokütustest kõige keskkonnasõbralikum. Teaduslike uurimuste järgi tekitab autogaasi põlemine 50% vähem süsinikoksiidi (CO), 40% vähem süsivesinikke (HC), 35% vähem lämmastikoksiide (NOx) ja 50% vähem osooni ohustuvat aineid võrreldes bensiiniga. Tänu madalamale saastusele on positiivne muutus õhu puhtuses tähelepanuväärne.
  2. Annad oma panuse võitluses globaalsete kliimamuutuse vastu. Autogaasi kasutamine mängib olulist rolli kliimamuutuste leevendamisel. Gaasiküttel auto auto tekitab kõige vähem kasvuhoonegaase võrreldes teisi kütuseliike tarbivate autodega. Näiteks tekitab autogaas sõidutestis keskmiselt 20% vähem CO2 võrreldes bensiiniga. Kui testida ainult summutitoru saastemäära, siis autogaas toodab kuni 15% vähem heitgaase.
  3. Säästad omaeenda raha. Autogaas on reeglina odavam kui bensiin, sest valitsused julgustavad läbi kütuste aktsiisipoliitika inimesi rohkem gaasi kasutama. Suure läbisõiduga autod, millele on peal gaasiseade saavad raha kokku hoidma hakata juba esimesel kasutusaastal.
  4. Naudid valikuvõimalusi, mida pakuvad kaasaegsed mootoritehnoloogiad. Ford, GM, DaimlerChrysler, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, Vauxhall, Proton, Volvo, Renault, Peugeot, Opel, Fiat… ja teised. Põhimõtteliselt kõik suuremad autotootjad on tutvustanud sõidukeid ja uusi mootoreid, mis on spetsiaalselt ehitatud töötama puhtal ja ökonoomsel autogaasil. Eestis võite lasta igale bensiinimootoriga autole lisada seadme, mis aitab kütuseks gaasi kasutada. Alati jääb võimalus bensiinile ümber lülitada.
  5. Naudid kasutusmugavust. Gaasiautode omanikud naudivad tankimisvõimalusi üle 32,000-s tanklas üle maailma (Eestis ligikaudu 15). Autogaas on väga kergesti transporditav kütus, mis tähendab, et tankimisstruktuure on võimalik kergesti laiendada. Aeg, mis kulub gaasiauto tankimiseks on sama, mis bensiiniautode tankimiseks. Samas on tankimine lihtsam ja puhtam.
  6. Pane enda auto mootor laulma. Autogaasil töötava mootori töövõime on parem võrreldes tavalistel mootorikütustel töötavate autodega. Autogaas on kõrge oktaanisisaldusega kütus, mis võimaldab tõsta mootori võimsust ja parandada tööefektiivsust, vähendades kütuse tarbimist, mootori kulumist ja hoolduskulusid. Autogaas on ka parim alternatiivkütus mootorite käivitamisele külmades kliimatingimustes.
  7. Kindlustad enda ja kaasinimeste turvalisuse. Autogaasi turvalisus on isegi kõrgem kui diiselküttel ja bensiinil. Gaasipaagid on tugevamad ja on võimelised taluma tugevat lööki avarii olukorras. Kaitseklapid sulguvad automaatselt lekke korral kütusesüsteemis. Autogaasil sõitval autol on keskkonnasõbralik küttesüsteem, mis hoiab ära kütuse raiskamise ja aurustumise.
  8. Ärisõidud tasuvamaks. Veokid, bussid, rendiautod, politseiautod, koolibussid võivad kõik kasutada autogaasi, saades kasu odavast kütuse hinnast ja kasutusmugavusest. Firmad saavad oluliselt kärpida kütusele minevaid summasid minnes üle autogaasi tarbimisele.
  9. Usaldusväärsed ja piisavad varud. Autogaasil töötavad masinad tarbivad üle 15 miljoni tonni gaasi aastas, mis on võrdne 8% kogu tarbitava vedelgaasi kogusest maailmas. Olemasolevad ülemaailmsed tootmisstruktuurid ja jaotusvõrgud kindlustavad gaasi jõudmise iga tarbijani.
  10. Ühined miljonite progressiivselt mõtlevate autojuhtidega. Rohkem kui 8.3 miljonit autoomanikku on valinud autogaasi ja see arv tõuseb 12-15% aastas. Ainuüksi Euroopas prognoositakse aastas 40% tõusu. Autogaasi on kasutatud autode, veokite, busside ja mitmete maastikuautode poolt juba 1960 aastatest alates.

Allikas: AS Reola Gaas www.reolagaas.ee