rect_img_grey

Gaasisüsteemide II põlvkond

Teise põlvkonna süsteem põhineb elektroonsel juhtplokil, mis töötleb signaale lambda-sondilt, süütesüsteemilt, seguklapi asendi andurilt (TPS) ja säilitab mälus lambda-sondi pinge väärtused ning süsteemi töö vastavad häälestused. Väljalaskekollektoris olev lambda-sond määrab segu koostise ja saadab pidevalt signaali arvutile, mis kontrollib segu õigsust, võrreldes signaali mälusse talletatud väärtustega. Erinevuse korral nihutab arvuti elektromehaanilist liiniajamit (annusti), muutes gaasitoidet vajaliku suuruseni.

Antud süsteem sobib autodele, mis on varustatud lambda-sondiga ja katalüüsneutralisaatoriga, ei nõua käsitsi peenhäälestust erinevate välistegurite ja kasutustingimuste suhtes, võimaldades selle tulemusena saada mootori töötamiseks proportsionaalse kütte-õhusegu.