rect_img_grey

Autode gaasisüsteemide 5 põlvkond

5. põlvkond – gaasi vedelsissepritse süsteemid elektromagnetiliste pihustitega, mida juhitakse iseõppiva elektroonse gaasitoite juhtplokiga. Gaas ringleb süsteemi sees balloonis oleva gaasipumba abil, kusjuures reduktori eelsoojendus pole vajalik. Sellel süsteemil on mõningaid vigu – see töötab ainult hea puhta gaasiga ning seadme maksumus on suur.

Gaasi jaotatud toite süsteem töötab ainult propaan-butaanil, katalüsaatoriga varustatud sissepritsega autodel, mis vastavad Euro 3 ja Euro 4 ökoloogilistele nõuetele. See kujutab endast gaasikütuse etteande sissepritsesüsteemi – vedel faasiline jaotatud sissepritse, mis töötab koos auto mootori koosseisulise juhtplokiga. Selle jaoks asub balloonis gaasipump, mis tagab gaasi vedela faasi ringluse balloonist läbi gaasipihustite rambi tagasilöögiklapiga ballooni tagasi.

Muus osas on see analoogne neljanda põlvkonna süsteemidega. 5. põlvkonna süsteemide eeliseks võib lugeda gaasikulu 5-10% suurenemise puudumist, samuti võimalust käivitada gaasitoitega mootor mistahes miinus-temperatuuridel, kuna pole vajadust gaas enne mootorisse andmist aurustada. Süsteemi puuduste hulka võib arvata selle kõrge tundlikkuse saastunud gaasi suhtes, madala remondikõlblikkuse ning nii seadme kui ka süsteemi enda keerukuse. Need puudused nullivad kõik süsteemi eelised kasutustingimustes, kus propaan-butaanisegu puhastusaste on madal. Käesoleval ajal ei toodeta antud süsteemi eriti laialdaselt. Tõenäoliselt ei lähe antud süsteem seeriatootmisse.