• Juhime teie tähelepanu sellele, et gaasiseadmete tõrgeteta ja õige töö jaoks peab õigeaegselt teostama gaasisüsteemi tehnohoolduse. Süsteemi hooldust peab tegema iga 15 000 km tagant või üks kord aastas. Peale süsteemi paigaldamist anname teile “Garantii-hooldusraamatu”, milles on süsteemi paigaldusakt teie autole, süsteemi põhjalik kasutusjuhend, teostatavate hooldustööde reglement.
  Iga tehnohoolduse läbiviimisel kantakse hooldusraamatusse selle käigus tehtud tööd.

1000-2000 km – Esmane hooldus (teostatakse 1 kord, pärast gaasisüsteemi paigaldamist)

 • Gaasiseadme komponentide kinnituse kontroll
 • Gaasilekete kontroll AEB220 süsteem
 • Gaasisüsteemi seadistuse kontroll

15 000 km – Vahehooldus

 • Gaasiseadme komponentide kinnituse kontroll
 • Gaasilekete kontroll AEB220 süsteem
 • Gaasilise faasi filtri(te) vahetus (IV põlvkond)
 • Vedelgaasi filtri vahetus
 • Kleebik

60 000 km – Täishooldus

 • Gaasiseadme komponentide kinnituse kontroll
 • Gaasilekete kontroll AEB220 süsteem
 • Gaasilise faasi filtri(te) vahetus (IV põlvkond)
 • Vedelgaasi filtri vahetus
 • Aurusti soojendusvoolikute kontroll
 • Gaasilise faasi voolikute kontroll
 • Gaasipihusti kontrollimine (IV põlvkond)
 • Aurusti membraanide vahetus (II põlvkond)
 • Kleebik