Veeldatud süsivesinikgaasi (propaan-butaan) kasutamine mootorikütusena võimaldab parandada autotranspordi ökoloogilisi näitajaid, mis on eriti oluline suurte linnade jaoks. Autotransport, mis on ümberseadmestatud töötamiseks veeldatud süsivesinikgaasiga (VSG), lahendab mitmed keskkonnakaitse probleemid, samuti annab selle kasutamine märgatava kokkuhoiu.

Parandad õhukvaliteeti ja nii meie kõigi elukeskkonda. Autogaasi kasutuselevõtmine on kiire ja konkreetne lahendus õhukvaliteedi parandamiseks eriti just linnapiirkondades. Seaduses on määratud lubatud kahjulike heitgaaside hulk ja autogaas on täna saadaolevatest autokütustest kõige keskkonnasõbralikum. Teaduslike uurimuste järgi tekitab autogaasi põlemine 50% vähem süsinikoksiidi (CO), 40% vähem süsivesinikke (HC), 35% vähem lämmastikoksiide (NOx) ja 50% vähem osooni ohustuvat aineid võrreldes bensiiniga. Tänu madalamale saastusele on positiivne muutus õhu puhtuses tähelepanuväärne.

Annad oma panuse võitluses globaalsete kliimamuutuse vastu. Autogaasi kasutamine mängib olulist rolli kliimamuutuste leevendamisel. Gaasiküttel auto auto tekitab kõige vähem kasvuhoonegaase võrreldes teisi kütuseliike tarbivate autodega. Näiteks tekitab autogaas sõidutestis keskmiselt 20% vähem CO2 võrreldes bensiiniga. Kui testida ainult summutitoru saastemäära, siis autogaas toodab kuni 15% vähem heitgaase.

Ökoloogia seisukohalt konkureerivad gaasikütuseliigid edukalt traditsiooniliste kütuseliikidega, isegi juhul, kui baasautodele paigaldatakse heitgaaside neutraliseerimise süsteemid. Pealegi ei sisalda gaasikütus praktiliselt üldse aineid, mis oleksid neutralisaatoritele (väävel, plii jt) katalüüsmürkideks.