Autoomanike hulgas käibel oleva arvamuse, et gaasiseadmed ei ole turvalised, et need võivad kahjustada auto mootorit, vähendada selle võimsusnäitajaid, motoressurssi ja suurendada kütusekulu sedavõrd, et gaasi kasutamise majanduslik efekt võrdub nulliga, lükkab täielikult ümber gaasiseadmega varustatud autotehnika kasutamise praktika. Gaasisüsteem on mitmeti isegi ohutum kui bensiinitoite süsteem. Näiteks on gaasipaak valmistatud ülitugevast terasest, mis talub väga tugevaid lööke ning tulle sattudes ei põhjusta purustavaid tagajärgi, samal ajal kui autode bensiinipaagid valmistatakse plastikust.

  1. Gaasisüsteemi töötamise tõrke korral lülitab elektronplokk auto automaatselt ümber bensiinitoitele ja teavitab vea olemasolust heli- ja valgussignaaliga.
  2. Süsteemid on varustatud gaasi solenoidklappidega, mille abil katkestatakse gaasitoide nii kütuse peatorustikule kui ka auto mootorisse.
  3. Balloonid on varustatud spetsiaalsete multiklappidega, mis võimaldavad gaasiballoonidel pikaajaliselt asuda kõrge temperatuuri tingimustes (tules).